VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 24 | Gióp 25 | Gióp 26 | Thi-thiên

Gióp 25

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng: 2 Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài. 3 Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao? 4 Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được? 5 Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay: 6 Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn