VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 40 | Gióp 41 | Gióp 42 | Thi-thiên

Gióp 41

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó; Vậy, ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? 2 Ai ban cho ta trước đã, mà ta phải trả lại cho? Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. 3 Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, Về sức lực nó, và sự tốt đẹp của hình trạng nó. 4 Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? 5 Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. 6 Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó, Bằng thẳng dính khằn nhau như được niêm phong; 7 Cái nầy đụng với cái khác, Đến đỗi gió chẳng lọt qua được. 8 Cái nầy hàng lại với cái kia, Dính với nhau, không hề rời rã. 9 Sự nhảy mũi nói giăng ánh sáng ra, Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. 10 Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó, Và các đám lửa phun ra. 11 Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới. 12 Hơi thở nó làm hừng cháy than, Một ngọn lửa ra từ miệng nó. 13 Trong cổ nó có mãnh lực, Và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. 14 Các yếm thịt nó dính chắn nhau, Nó như đúc liền trên thân nó, không hề chuyển động. 15 Trái tim nó cứng như đá, Cứng khác nào thớt cối dưới. 16 Khi nó chổi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ; Vì bắt kinh hãi nên chạy trốn đi. 17 Khi người ta lấy gươm đâm nó, gươm chẳng hiệu chi, Dẫu cho giáo, cái đọc, hay là lao phóng cũng vậy. 18 Nó coi sắt khác nào rơm cỏ, Và đồng như thể cây mục. 19 Mũi tên không làm cho nó chạy trốn; Đá trành với nó khác nào cây rạ, 20 Nó cũng xem gậy như rạ, Cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. 21 Dưới bụng nó có những miểng nhọn, Nó dường như trương bừa trên đất bùn. 22 Nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi; Khiến biển trở thành như hũ dầu xức, 23 Và bỏ lại sau nó đường cày đi sáng sủa; Người ta có lẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc. 24 Tại thế thượng, chẳng có vật chi giống như nó; Nó được dựng nên để không sợ gì hết. 25 Nó nhìn xem các vật cao lớn; Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn