VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 100 | Thi-thiên 101 | Thi-thiên 102 | Châm-ngôn

Thi-thiên 101:2

101 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn; Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn