VietChristian
VietChristian
svtk.net

Thi-thiên

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980
81828384858687888990
919293949596979899100
101102103104105106107108109110
111112113114115116117118119120
121122123124125126127128129130
131132133134135136137138139140
141142143144145146147148149150
 1. Sáng-thế Ký
 2. Xuất Ê-díp-tô Ký
 3. Lê-vi Ký
 4. Dân-số Ký
 5. Phục-truyền Luật-lệ Ký
 6. Giô-suê
 7. Các Quan Xét
 8. Ru-tơ
 9. 1 Sa-mu-ên
 10. 2 Sa-mu-ên
 11. 1 Các Vua
 12. 2 Các Vua
 13. 1 Sử-ký
 14. 2 Sử-ký
 15. E-xơ-ra
 16. Nê-hê-mi
 17. Ê-xơ-tê
 18. Gióp
 19. Thi-thiên »
 20. Châm-ngôn
 21. Truyền-đạo
 22. Nhã-ca
 23. Ê-sai
 24. Giê-rê-mi
 25. Ca-thương
 26. Ê-xê-chi-ên
 27. Đa-ni-ên
 28. Ô-sê
 29. Giô-ên
 30. A-mốt
 31. Áp-đia
 32. Giô-na
 33. Mi-chê
 34. Na-hum
 35. Ha-ba-cúc
 36. Sô-phô-ni
 37. A-ghê
 38. Xa-cha-ri
 39. Ma-la-chi
 40. Ma-thi-ơ
 41. Mác
 42. Lu-ca
 43. Giăng
 44. Công-vụ các Sứ-đồ
 45. Rô-ma
 46. 1 Cô-rinh-tô
 47. 2 Cô-rinh-tô
 48. Ga-la-ti
 49. Ê-phê-sô
 50. Phi-líp
 51. Cô-lô-se
 52. 1 Tê-sa-lô-ni-ca
 53. 2 Tê-sa-lô-ni-ca
 54. 1 Ti-mô-thê
 55. 2 Ti-mô-thê
 56. Tít
 57. Phi-lê-môn
 58. Hê-bơ-rơ
 59. Gia-cơ
 60. 1 Phi-e-rơ
 61. 2 Phi-e-rơ
 62. 1 Giăng
 63. 2 Giăng
 64. 3 Giăng
 65. Giu-đe
 66. Khải-huyền

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn