VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Thi-thiên 108 | Châm-ngôn

Thi-thiên 107:20

107 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn