VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Thi-thiên 108 | Châm-ngôn

Thi-thiên 107:29

107 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn