VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Thi-thiên 108 | Châm-ngôn

Thi-thiên 107:35

107 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn