VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 125 | Thi-thiên 126 | Thi-thiên 127 | Châm-ngôn

Thi-thiên 126:5-6

126 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. 6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn