VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:13

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn