VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 15 | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Châm-ngôn

Thi-thiên 16:11

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn