VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Châm-ngôn

Thi-thiên 18:19b

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, Giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn