VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 20 | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Châm-ngôn

Thi-thiên 21:2

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn