VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 26 | Thi-thiên 27 | Thi-thiên 28 | Châm-ngôn

Thi-thiên 27:1

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn