VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Châm-ngôn

Thi-thiên 37:28-29

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. 29 Người công bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn