VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 65 | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Châm-ngôn

Thi-thiên 66:2

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn