VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 72 | Thi-thiên 73 | Thi-thiên 74 | Châm-ngôn

Thi-thiên 73:25

73 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn