VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 73 | Thi-thiên 74 | Thi-thiên 75 | Châm-ngôn

Thi-thiên 74:13-14

74 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, Bẻ gãy đầu quái vật trong nước. 14 Chúa chà nát đầu lê-vi-a-than, Ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn