VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Châm-ngôn

Thi-thiên 86:7

86 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn