VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:3-5

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu; 4 Nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, Bén như gươm hai lưỡi. 5 Chân nó xuống chốn chết; Bước nó đụng đến âm phủ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn