VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 30 | Ê-sai 31 | Ê-sai 32 | Giê-rê-mi

Ê-sai 31:5

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vuợt qua và gìn giữ cho.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn