VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:10

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn