VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Giăng

Lu-ca 14:13

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn