VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Giăng

Lu-ca 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. 2 Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Giê-su hỏi các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si: "Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?" 4 Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5 Ngài bảo họ: "Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?" 6 Họ không thể nào biện bác được. 7 Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: 8 "Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. 9 Chủ tiệc sẽ đến bảo: "Xin nhường chỗ cho vị này!’ và anh phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. 10 Nhưng khi anh được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: "Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế anh sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. 11 Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao." 12 Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: "Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn. 13 Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14 thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại." 15 Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: "Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời 16 Ngài đáp: "Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. 17 Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: "Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’ 18 Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: "Tôi mới mua một nông trại, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’ 19 Người khác nói: "Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’ 20 Người khác nữa lại nói: "Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’ 21 Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: "Con hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’ 22 Rồi đầy tớ thưa: "Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’ 23 Chủ lại bảo đầy tớ: "Con hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! 24 Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’" 25 Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: 26 "Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!" 28 "Ai trong các người muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? 29 Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: 30 "Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’ 31 Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? 32 Nếu không, khi địch còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. 33 Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta. 34 "Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? 35 Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn