VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 13:14-15

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn