VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:32

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn