VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:3

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn