VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, là tù nhân của Chúa, tôi nài xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. 2 Phải hết sức khiêm nhường, khiêm nhu và kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, hăng hái giữ gìn sự hợp nhất do Thánh Linh đem lại, 3 bằng sợi dây xích hòa bình. 4 Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem, 6 một Đức Chúa Trời và Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả và ở trong tất cả. 7 Mỗi người trong chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo phân lượng mà Chúa Cứu Thế ban cho mình. 8 Do đó, Thánh Kinh chép: "Ngài đã lên nơi cao, dẫn dắt các tù binh, và ban ân tứ cho loài người." 9 Khi nói "Ngài lên’ có nghĩa gì nếu không phải là "Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của thế gian.’ 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao vượt quá tất cả các tầng trời để làm viên mãn mọi sự. 11 Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. 14 Lúc ấy, chúng ta không còn trẻ con nữa, bị trôi giạt theo làn sóng và lôi cuốn quanh quẩn theo mỗi chiều gió thuyết lý, bị người ta mưu mẹo lừa đảo, bị người ta dùng thủ đoạn xảo trá lừa gạt. 15 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu — tức là Chúa Cứu Thế — 16 từ Ngài toàn thân được kết cấu và hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. 17 Vậy, tôi xin nói điều này và nhân danh Chúa khuyến cáo anh chị em: Đừng tiếp tục sống như người ngoại quốc, theo tâm trí hư không. 18 Trí tuệ tối tăm, họ xa lạ với sự sống đến từ Đức Chúa Trời, do sự ngu muội trong mình, và do tấm lòng chai đá. 19 Họ lì lợm buông mình theo đường dâm dật, ham mê làm mọi chuyện ô uế. 20 Nhưng anh chị em đã học biết Chúa Cứu Thế thì không như vậy được, 21 nếu thật anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài theo chân lý đã thể hiện trong Đức Giê-su, 22 nghĩa là anh chị em phải lột bỏ con người cũ của lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em, 24 và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết. 25 Vì thế, anh chị em phải lột bỏ mọi điều dối trá, hãy nói thật với người lân cận vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26 Khi giận thì đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, 27 cũng đừng cho quỷ vương lợi dụng dịp tiện. 28 Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu. 29 Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành xây dựng để đem lại ân phúc cho người nghe. 30 Anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. 31 Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, giận hờn, thịnh nộ, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi điều hiểm độc. 32 Anh chị em hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn