VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 1 Phi-e-rơ 3 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 2:22

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn