VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 1 | I Phê-rơ 2 | I Phê-rơ 3 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 anh chị em hãy từ bỏ hết những độc ác, lường gạt, giả dối, ganh tị, và mọi chuyện vu cáo. 2 Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi, 3 nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của Chúa. 4 Hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. 5 anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống để xây dựng nhà thuộc linh, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời. 6 Vì Thánh Kinh đã chép: "Này, Ta đã đặt trên Si-ôn một tảng đá góc nhà được chọn kỹ và quý giá, và người nào tin cậy đá ấy sẽ chẳng hổ thẹn." 7 Tảng đá này cũng quý giá cho anh chị em là những kẻ tin. Nhưng cho những kẻ không tin: "Tảng đá mà thợ xây nhà loại ra, sẽ trở nên tảng đá đầu góc nhà," 8 và là: "Một tảng đá chướng ngại, làm cho họ vấp ngã." Họ vấp ngã vì không vâng giữ Đạo và việc đó cũng đã định sẵn rồi. 9 Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. 10 Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót. 11 anh chị em yêu dấu, tôi xin anh chị em — là khách lạ và kẻ lưu lạc trong trần gian — chớ để cho xác thịt lôi cuốn vì nó chống nghịch với linh hồn anh chị em. Với Nhà Nước 12 Hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại, là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em như là người làm ác, họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. 13 Vì cớ Chúa, hãy thuận phục mọi chế độ của loài người hoặc đối với vua là người có quyền hành tối cao, 14 hoặc đối với các thống đốc là những người vua sai đến để trừng phạt những kẻ phạm pháp và khen ngợi những người lương thiện. 15 Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em là làm điều thiện, để làm im lặng những lời ngây dại của những kẻ ngu muội. Hãy sống như những người được tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của anh chị em để che đậy điều ác; 16 hãy sống như đầy tớ của Đức Chúa Trời. 17 Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. 18 Đầy tớ phải vâng phục với sự kính sợ chủ, chẳng những đối với chủ tốt và có lòng, nhưng cũng với chủ khó tánh nữa. 19 Nếu một người vì Đức Chúa Trời mà chịu đau đớn do những khổ nạn bất công, đó là điều đáng khen. 20 Nếu làm điều ác mà bị đánh đập và chịu đựng được thì có gì đáng khoe? Nhưng nếu anh chị em làm lành mà chịu đau khổ, việc này rất đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời. 21 Bởi việc này mà anh chị em được kêu gọi, vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo bước chân Ngài. 22 "Ngài không hề phạm tội, và nơi miệng Ngài không hề lời dối trá nào." 23 Khi họ lăng nhục Ngài, Ngài không hề rủa lại; khi Ngài chịu khổ, Ngài không hăm dọa. Ngài phó thác chính mình Ngài cho Đấng xét đoán công bình. 24 Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. 25 Vì anh chị em như chiên đi lạc, nhưng nay anh chị em đã trở lại cùng Đấng Chăn Chiên và giám mục của linh hồn mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn