VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 1 | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 2 Giăng

1 Giăng 2:20

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn