VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:6

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà ta, ta cũng ghét nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn