VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Thời Gian Ân Sủng Từ Chúa

Truyền-đạo 3:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17-6:2
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 65 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2023 0:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 3, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 3, 2 Cô-rinh-tô 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.