VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Phá Đổ Và Xây Dựng

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/18/2016; 744 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 12:24:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.