VietChristian
VietChristian
httl.org

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 1451 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 16:0:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1099 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/27/2016 23:33:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1425 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 7:32:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Báp Têm Và Cám Dỗ

Báp Têm Và Cám Dỗ

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 884 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 14:24:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1023 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 18:1:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 758 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2016 22:6:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1199 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/27/2016 19:39:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1111 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/28/2016 2:34:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 903 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 11:33:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 949 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 22:25:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng