VietChristian
VietChristian
httl.org

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1596 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 18:24:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1461 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/17/2016 23:1:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1526 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 18:24:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1278 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/17/2016 11:50:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1739 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 9:0:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1289 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 13:53:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1348 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/19/2016 6:37:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1602 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/17/2016 20:19:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1984 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 21:51:0
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2104 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 3:11:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  7 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng