VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Huyền Nhiệm Trong Bạn

Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 218 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 10:27:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hãy Lớn Lên

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 17:37:5
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hy Vọng Của Chúng Ta

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2016 2:43:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chỉ Có Một Việc Cần

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 20:14:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sống Liên Hệ Với Đấng Christ

Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 324 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 20:38:13
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Nếp Sống Gia Đình Cơ Đốc

Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 17:59:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đừng Sợ

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 247 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 23:55:2
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sức Lực Từ Chúa

Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 479 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 17:50:12
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Bạn Ước Mong Gì Ở Hội Thánh?

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 328 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 21:51:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 491 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2016 1:37:20
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng