VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1921 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 12:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 2178 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 20:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 2244 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 9:29:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 644 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 7:27:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-53
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:3/21/2021; P: 3/27/2021; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2022 8:12:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/1/2022 6:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 877 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/1/2022 12:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 731 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/1/2022 11:22:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1574 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2022 15:9:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.