VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1846 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2022 23:42:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 1165 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 16:7:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 11:45:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1121 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 2:55:42
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-25
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/24/2013; 575 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2022 20:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1457 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/25/2022 22:24:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 1394 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 20:11:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1912 xem 42 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 14:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1552 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/23/2022 0:3:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2764 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 16:21:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.