VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 2347 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 449 xem 8 lưu
Xem lần cuối 20.14 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/22/2012; 2373 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2009; 378 xem
Xem lần cuối 2.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/29/2012; 2206 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1504 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/30/2016; 2484 xem 52 lưu
Xem lần cuối 5.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 444 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 1215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.35 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 785 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 225  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.