VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 529 xem
Xem lần cuối 30.48 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 893 xem 33 lưu
Xem lần cuối 58.49 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 10:1-19
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/17/2021; P: 10/18/2021; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 749 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/20/2020; 230 xem
Xem lần cuối 1.27 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 2365 xem 33 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 5276 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/23/2012; 1561 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2007; 439 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/14/2012; 1059 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 226  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.