VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1642 xem 16 lưu
Xem lần cuối 16.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/9/2014; 1697 xem 20 lưu
Xem lần cuối 16.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/13/2021; P: 6/15/2021; 24 xem
Xem lần cuối 17.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:6-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 856 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.30 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/17/2013; 1067 xem 1 lưu
Xem lần cuối 18.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:1-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/21/2013; 1097 xem 15 lưu
Xem lần cuối 18.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/11/2021; P: 4/16/2021; 482 xem 12 lưu
Xem lần cuối 18.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/23/2014; 1579 xem 20 lưu
Xem lần cuối 19.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/15/2008; 4970 xem 13 lưu
Xem lần cuối 19.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/20/2011; 2776 xem 22 lưu
Xem lần cuối 19.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 266  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.