Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Nơi Để Tìm Sự Giúp Đở Cho Sự Chán Nản

[ English | Vietnamese ]

Nếu bạn, hay một người bạn hay một thân nhân trong gia đình bị chán nản, dưới đây là vài nơi để đi tới chữa bịnh:

Cho sự giúp đỡ:
Minirth-Meier Clinics/New Life
1-800-NEW-LIFE
newlife.com

Christian Depression Pages
gospelcom.net/cdp/

Để biết thêm tin tức:
National Mental Health Association
nmha.org
1-800-969-NMHA

National Institute of Mental Health
nimh.nih.gov
(301) 443-4513

Nếu Bạn Muốn Tự Tử

Nếu bạn đang suy nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời của bạn, xin hãy vui lòng nói với người nào đó ngay lập tức. Việc tự tử thay thế một vấn đề tạm thời với một tai nạn lâu dài. Hãy đợi. Vẫn còn hy vọng.

Để được sự giúp đỡ ngay lập tức, hãy gọi số 1-800-SUICIDE. Họ sẽ giúp bạn tìm sự giúp đỡ trong vùng bạn ở. (Để biết thêm nhiều những đường dây tự tử cấp tốc, hãy viếng thăm suicidehotlines.com.)

Hay đơn giãn gọi số 911 và nói với người ta rằng bạn đang cảm thấy như muốn tự tử và cần sự giúp đỡ NGAY BÂY GIỜ.

Cuối cùng, đây là một mạng lưới có ích nếu bạn đang cảm thấy muốn tự tử: hãy viếng thăm metanoia.org/suicide.)

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2004 ChristianityToday. Used by permission.