VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Thi-thiên 34:19; Mác 4:35-41
M. Jeudi
C:7/19/2018; 170 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:23:21
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Mác 4:40
M. Jeudi
C:8/4/2016; 311 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 21:13:25
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 179 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:42:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3; Mác 4:26; Ga-la-ti 5:22
Witness Lee
C:10/22/2015; P: 1/12/2021; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 20:4:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:25; Mác 4:39
Yonggi Cho
C:5/16/2020; 296 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:53:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/10/2021; 435 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 5:4:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:35-41
VPNS
C:2/1/2017; P: 1/31/2017; 296 xem
Xem lần cuối 11/27/2021 23:7:31
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:35-41; Thi-thiên 141:2; Giăng 14:25-27
Melinda Eye Cooper
C:11/30/2011; P: 11/30/2021; 55 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 21:24:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
C:7/10/2014; 799 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 15:7:55
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:37-40; 1 Phi-e-rơ 5:7
Bayless Conley
C:6/2/2016; 340 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 17:20:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm