VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Sứ Điệp Tạ Ơn

Autumn PhotoAutumn Photo

Sứ Điệp Tạ Ơn

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 11/23/2011; 269 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 3:7:14
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 17 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật