VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Sứ Điệp Tạ Ơn

Autumn PhotoAutumn Photo

Sứ Điệp Tạ Ơn

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 11/23/2011; 270 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 19:32:5
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 17 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật