VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Spring PhotoSpring Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 513 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 23:45:59
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng