VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Autumn PhotoAutumn Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 1/1/2012; 478 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 5:4:56
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật