VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Summer Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 1/1/2012; 465 xem
Xem lần cuối 7/10/2014 22:19:54
Đọc  Share

Rô-ma 12 :: Tìm Rô-ma 12 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật