VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Đi Tìm Chúa

Spring Photo

Đi Tìm Chúa

Ma-thi-ơ 2:1-12

Đăng 12/15/2010; 189 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 11:20:43
Nghe Lưu  Share Embed

Ma-thi-ơ 2 :: Tìm Ma-thi-ơ 2 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật