VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Con Người Mới

Autumn PhotoAutumn Photo

Con Người Mới

Giăng 3:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/10/2010; 275 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2015 18:21:31
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3 mới.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng