VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Con Người Mới

Autumn PhotoAutumn Photo

Con Người Mới

Giăng 3:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/10/2010; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 3:29:5
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật