VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Khi Hạn Hán

Spring Photo

Khi Hạn Hán

Gia-cơ 5:13-18

Đăng 1/29/2012; 210 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:45:48
Nghe Lưu  Share Embed

Gia-cơ 5 :: Tìm Gia-cơ 5 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật