VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (3)

Summer PhotoSummer Photo

Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

2 Sử-ký 7:14
Daily Disciples Ministries
C:6/11/2015; 71 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 9:35:3
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Bước Đi Trong Đức Tin

2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 637 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 17:43:17
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Trời Mới Đất Mới

Ê-sai 65:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/12/2015; 62 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 9:35:8
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Nghỉ Ngơi Ngắn Hạn Là Thu Lợi Dài Hạn

Mác 6:12-13; Mác 6:30-31
Bob Coy
C:5/28/2015; 109 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 9:38:24
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Một Mình Với Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:9
VPNS
C:4/30/2015; 198 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 6:59:43
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sức Chim Ưng

Ê-sai 40:31
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 5/13/2015; 149 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 9:38:54
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Cầu Nguyện Và Tinh Thần Ái Quốc

VPNS
C:5/30/2015; 92 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 16:35:20
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sống Theo Ý Chúa

1 Phi-e-rơ 4:2-4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 5/3/2015; 159 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 9:38:58
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Châm-ngôn và Ngạn-ngữ

Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14558 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 12:57:40
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sống Hết Lòng

1 Phi-e-rơ 4:7-11
M. Jeudi
C:6/5/2015; 73 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 8:26:24
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 188  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm