VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (3)

Summer PhotoSummer Photo

Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Tàn

Truyền-đạo 11:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/9/2015; 68 xem
Xem lần cuối 7/27/2015 23:25:29
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Người Mở Đường

Ê-sai 40:1-5
M. Jeudi
C:7/9/2015; P: 7/11/2015; 56 xem
Xem lần cuối 7/26/2015 21:2:51
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc

2 Ti-mô-thê 3:5; Ma-thi-ơ 24:12-13; 2 Ti-mô-thê 4:1-4
John Bevere
C:6/11/2015; 136 xem
Xem lần cuối 7/19/2015 3:35:20
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Ði Trong Mưa

Giê-rê-mi 12:5
Kim Hân
C:7/11/2015; 63 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 0:25:49
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Thật Sự Thỏa Lòng

Thi-thiên 90:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 6/16/2015; 146 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 14:33:17
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Phản Nghịch

Thi-thiên 2:2-3
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 6/24/2015; 117 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 3:29:55
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đứa Con Trai Không Hoang Đàng

Lu-ca 15:29-30
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 6/2/2015; 186 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 12:42:7
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Bước Đi Trong Đức Tin

2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 671 xem
Xem lần cuối 7/30/2015 3:20:25
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Một Cây Kim Thật? Một Con Lạc Đà Thật?

Lu-ca 18:24-27
Ray Pritchard
C:6/25/2015; 90 xem
Xem lần cuối 7/24/2015 15:7:56
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sự Ăn Năn Trước Sự Cứu Rỗi?

Công-vụ các Sứ-đồ 2:38
Charles Stanley
C:7/1/2015; 71 xem
Xem lần cuối 7/27/2015 6:48:22
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 187  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm