VietChristian
VietChristian
httl.org

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Cân Nhắc Cái Lòng

Châm-ngôn 16:2; Giê-rê-mi 17:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/28/2015; P: 11/19/2015; 35 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 4:12:16
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Có Trách Nhiệm

Giô-suê 24:14-15
M. Jeudi
C:11/12/2015; 63 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 0:38:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 6:18; Ê-sai 65:24
Jack Hayford
C:10/15/2015; 173 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 0:59:56
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Đổi Mới Luôn

2 Cô-rinh-tô 4:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2015; 141 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 0:17:34
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Ân Điển

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3
M. Jeudi
C:11/5/2015; 59 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 18:46:6
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Gương

1 Ti-mô-thê 4:12
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/5/2015; 150 xem
Xem lần cuối 11/25/2015 14:46:6
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Bên Sau Một Hòa Ước

Giô-suê 9:1-27
M. Jeudi
C:10/29/2015; 64 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 17:23:57
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Bốn Điều Hội Thánh Bạn Làm Sai Trong Âm Nhạc Thờ Phượng

Carrie Dedrick
C:8/14/2015; 302 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 18:45:56
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Rửa Chân Cho Nhau

Giăng 13:14-15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/29/2015; 159 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 16:20:47
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Việc Lành

Ê-phê-sô 2:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/14/2015; 124 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 19:42:7
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  3 / 198  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm