VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Tôi Có Quen Chúa Tôi?

Giăng 10:27
M. Jeudi
Đăng 9/16/2014; 161 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 13:40:43
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chim Sẻ Và Tôi

Lu-ca 12:6-7
M. Jeudi
Đăng 9/21/2014; 139 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 3:55:29
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hiểu Lầm Sự Khiêm Nhường

Ma-thi-ơ 11:28-29
John Bevere
Đăng 9/4/2014; 201 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 6:39:26
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tham Gia Cứu Giúp

Lu-ca 10:30-37; Thi-thiên 121:7-8
Charles R. Swindoll
Đăng 10/9/2014; 59 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 21:31:29
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Chưa Làm Được Thầy Ơi!

Bạch-Tuyết
Đăng 9/11/2014; 149 xem
Xem lần cuối 10/19/2014 22:12:2
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trí Tưởng Tượng Của Bạn Là Một Công Cụ Quyền Năng!

Paul Chase
Đăng 9/11/2014; 166 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 12:29:11
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Mình

Hê-bơ-rơ 12:1-3
M. Jeudi
Đăng 9/25/2014; 109 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 18:1:50
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà Sa-ra (Sarah)

Hê-bơ-rơ 11:11; 1 Phi-e-rơ 3:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 9/4/2014; 160 xem
Xem lần cuối 10/18/2014 7:48:33
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Thể Biết Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:14-16; 1 Giăng 5:13; Mác 11:24
Ulf Ekman
Đăng 7/31/2014; 291 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 18:44:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Ga-la-ti 6:2
M. Jeudi
Đăng 9/13/2014; 139 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 17:41:8
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 170  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật