VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Sức Mạnh Của Đức Tin

Giô-suê 3
M. Jeudi
Đăng 8/28/2014; 133 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 0:15:0
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Đang Sống Một Đời Sống Hiệu Quả Không?

Thi-thiên 119:15-16
//todo
Đăng 8/21/2014; 157 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 19:57:9
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cho Không

Châm-ngôn 11:24
Jesse Bradley
Đăng 9/4/2014; 91 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 2:56:34
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Thể Biết Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:14-16; 1 Giăng 5:13; Mác 11:24
Ulf Ekman
Đăng 7/31/2014; 260 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 5:30:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hiệp Một

Phi-líp 2:1-4
M. Jeudi
Đăng 9/4/2014; 78 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 20:12:38
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Có Phải Sẽ Không Được Cứu Nếu Chúng Ta Còn Vật Lộn Với Tội Lỗi?

Gia-cơ 3:2; Rô-ma 7:23; Ga-la-ti 5:13
Ray Pritchard
Đăng 8/7/2014; 202 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 23:45:21
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Cứ Vững Lòng

Giăng 16:33
M. Jeudi
Đăng 8/16/2014; 161 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 8:33:48
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Ưu Tiên Của Thánh Khiết

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5; 2 Ti-mô-thê 2:22
Bayless Conley
Đăng 8/28/2014; 80 xem
Xem lần cuối 9/15/2014 6:4:53
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bịnh Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 8/15/2014; 166 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 6:33:52
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11; 1 Cô-rinh-tô 7:24
John Bevere
Đăng 8/21/2014; 125 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 9:24:22
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 168  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật