VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (3)

Winter PhotoWinter Photo

Gần Với Sự Chết

Truyền-đạo 7:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/22/2015; 45 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 18:56:54
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Kẻ Nào Tin Thì Mọi Việc Đều Được Cả

Ma-thi-ơ 9:37; Sáng-thế Ký 11:6; Mác 9:23; Thi-thiên 37:4; Hê-bơ-rơ 11:27
Ulf Ekman
C:12/11/2014; 249 xem
Xem lần cuối 1/26/2015 19:58:34
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Một Sứ Điệp, Một Cuộc Biến Đổi Lớn

Giô-na 3
Lê Tường Quy
C:11/2/2014; P: 1/24/2015; 37 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 7:10:4
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Nan Đề Mặc Cảm Tội Lỗi Và Sự Kết Tội

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-18; 1 Cô-rinh-tô 13:12; Gióp 7:16-21; Gióp 42:10
Joyce Meyer
C:1/7/2015; 100 xem
Xem lần cuối 1/26/2015 20:55:45
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Người Bị Cá Nuốt Không Chết

Giô-na 2
Lê Tường Quy
C:10/26/2014; P: 1/24/2015; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 13:40:20
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Điều Gì Thực Sự Là Đầu Phục Đời Sống Bạn

Ê-sai 6:8
Jack Graham
C:12/31/2014; 120 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 8:57:4
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Một Cuộc Trốn Chạy Không Thành

Giô-na 1
Lê Tường Quy
C:10/19/2014; P: 1/24/2015; 27 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 2:51:48
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Giáng Sinh Năm Ấy

Bạch-Tuyết
C:12/22/2014; 138 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 20:27:27
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Kẻ Tầm Thường

Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:12/31/2014; 90 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 13:48:20
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Làm Sao Bạn Có Thể Đối Mặt Sự Sống Đời Đời Với Lòng Tự Tin

Rô-ma 6:23
Jack Graham
C:1/7/2015; 77 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 6:48:6
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm