VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Thuận Phục

Ma-thi-ơ 8:1-17
M. Jeudi
C:4/21/2016; 63 xem
Xem lần cuối 5/5/2016 1:55:57
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Người Hầu Việc Chúa

Rô-ma 12:6-8
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/22/2016; 308 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 17:23:37
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tại Sao Một Thiên Sứ Lăn Đi Tảng Đá Cửa Mộ?

Matthew Henry
C:3/24/2016; 156 xem
Xem lần cuối 4/30/2016 15:46:54
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Nhắc Nhở Kỷ Niệm

Giô-suê 4:24
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/13/2016; P: 4/21/2016; 51 xem
Xem lần cuối 5/5/2016 8:39:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Khôn Ngoan Thông Sáng

Gia-cơ 3:13-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/15/2016; 275 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 23:27:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Lương Tâm Trong Sáng

Bạch-Tuyết
C:4/11/2016; 75 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 23:26:58
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 9:9-13
M. Jeudi
C:4/14/2016; 66 xem
Xem lần cuối 5/5/2016 8:39:14
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Sống Hòa Hợp

1 Cô-rinh-tô 9:19-23
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/8/2016; 262 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 17:24:9
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Can Đảm Và Sốt Sắng Cầu Nguyện

Hê-bơ-rơ 4:16; Gia-cơ 5:16
John Bevere
C:3/24/2016; 131 xem
Xem lần cuối 54.28 phút
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Để Lời Chúa Chạm Đến Bạn

Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; 158 xem
Xem lần cuối 4/30/2016 15:24:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  3 / 210  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm