VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (3)

Winter PhotoWinter Photo

Lòng Sốt Sắng

Mác 1:29-31; Ma-thi-ơ 8:14-15; Lu-ca 4:38-39
M. Jeudi
C:12/4/2014; 66 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 7:10:29
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Đừng Đình Trệ

Châm-ngôn 19:15; Thi-thiên 119:130; Khải-huyền 16:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/10/2014; 27 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 7:14:30
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Ngôn Ngữ Cầu Nguyện Của Thánh Linh

Ê-phê-sô 6:18
Oral Roberts
C:11/20/2014; 130 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 9:54:16
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bạn Cảm Nhận Như Thế Nào Về Sự Thay Đổi?

1 Cô-rinh-tô 3:1-2
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:11/20/2014; 52 xem
Xem lần cuối 12/3/2014 4:44:49
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Hãy Ngợi Khen Ngài!

Khải-huyền 5:12
Bill Bright
C:11/6/2014; 117 xem
Xem lần cuối 12/6/2014 19:34:8
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Cẩn Thận Đúng Đắn Và Cẩn Thận Sai Lầm

Rô-ma 8:32; Lu-ca 6:38; A-ghê 2:8
Reinhard Bonnke
C:11/13/2014; 135 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 18:5:4
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Ba Bằng Chứng Rằng Chúa Giê-su Thực Sự Hiện Hữu

Công-vụ các Sứ-đồ 10:39-41
Adrian Rogers
C:10/23/2014; 177 xem
Xem lần cuối 12/11/2014 15:38:37
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Gia Trưởng

Cô-lô-se 3:18-21
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/9/2014; 126 xem
Xem lần cuối 12/14/2014 0:23:53
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Sự Nhịn Nhục Của Chúa Đối Với Kẻ Phạm Tội

Bill Bright
C:10/16/2014; 223 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 18:6:24
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Danh Nữ Trong Kinh Thánh – Bà Ê-xơ-tê (Esther)

Ê-xơ-tê 4:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/26/2014; 75 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 18:40:35
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 173  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm