VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Hiểu Lầm Sự Khiêm Nhường

Ma-thi-ơ 11:28-29
John Bevere
Đăng 9/4/2014; 197 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 23:14:8
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Ga-la-ti 6:2
M. Jeudi
Đăng 9/13/2014; 138 xem
Xem lần cuối 10/16/2014 6:52:10
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trí Tưởng Tượng Của Bạn Là Một Công Cụ Quyền Năng!

Paul Chase
Đăng 9/11/2014; 165 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 19:12:23
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Chưa Làm Được Thầy Ơi!

Bạch-Tuyết
Đăng 9/11/2014; 149 xem
Xem lần cuối 10/19/2014 22:12:2
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà Sa-ra (Sarah)

Hê-bơ-rơ 11:11; 1 Phi-e-rơ 3:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 9/4/2014; 160 xem
Xem lần cuối 10/18/2014 7:48:33
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 31:16
M. Jeudi
Đăng 9/9/2014; 141 xem
Xem lần cuối 10/19/2014 22:27:48
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Thể Biết Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:14-16; 1 Giăng 5:13; Mác 11:24
Ulf Ekman
Đăng 7/31/2014; 290 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 0:23:11
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Hiệu Để Phân Biệt

Giăng 13:34-35
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 9/18/2014; 112 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 12:18:39
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Hiệp Ý Với Nhau

Phi-líp 2:1-2
M. Jeudi
Đăng 8/31/2014; 171 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 13:40:40
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sức Mạnh Của Đức Tin

Giô-suê 3
M. Jeudi
Đăng 8/28/2014; 172 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 13:49:47
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật