VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Xem Nhiều (3)

Summer PhotoSummer Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
Đăng 7/10/2014; 216 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 11:52:27
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Làm Được

Lu-ca 18:27
M. Jeudi
Đăng 7/14/2014; 190 xem
Xem lần cuối 8/29/2014 14:25:2
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Xòe Tay Ra

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11
M. Jeudi
Đăng 7/21/2014; 150 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 11:1:48
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chống Cự Cách Không Nao Sờn

1 Phi-e-rơ 5:8-9
John Bevere
Đăng 7/24/2014; 120 xem
Xem lần cuối 8/26/2014 18:7:52
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi

Kim Hân
Đăng 6/11/2014; 271 xem
Xem lần cuối 8/26/2014 19:50:37
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đức Tin Của Một Người Ngoại Giáo?

Ma-thi-ơ 15:22-28
Greg Laurie
Đăng 7/31/2014; 104 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 1:9:9
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Cơn Rét

Lu-ca 4:38-39
M. Jeudi
Đăng 7/31/2014; 62 xem
Xem lần cuối 8/18/2014 1:54:15
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Nước Sống

Giăng 7:37-39
M. Jeudi
Đăng 7/28/2014; 102 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 2:23:24
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Giông Tố Thổi Qua

Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
Đăng 7/10/2014; 155 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 18:14:33
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hãy Gieo Nhiều Bạn Sẽ Gặt Được Nhiều

Ma-thi-ơ 26:11; 2 Cô-rinh-tô 9:6; 2 Cô-rinh-tô 9:70
John Avanzini
Đăng 6/26/2014; 192 xem
Xem lần cuối 8/26/2014 23:18:38
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 167  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật