VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Được Lắm!

Ma-thi-ơ 25:21
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/28/2014; 114 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 8:13:9
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Ăn Năn

Giô-ên 2:12-17
M. Jeudi
C:10/30/2014; 105 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 7:37:10
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tôi Sai Rồi!

Giô-suê 7:1-9
M. Jeudi
C:10/16/2014; 153 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 8:13:59
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bày Tỏ Lòng Nhân Từ Đến Ai Đó

Cô-lô-se 3:12
//todo
C:10/30/2014; 83 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 17:10:7
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bám Lấy Vị Trí

Giăng 10:10
Joyce Meyer
C:10/30/2014; 94 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 2:13:18
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Thấy Mới Nói

2 Phi-e-rơ 1:16; Châm-ngôn 12:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/30/2014; 67 xem
Xem lần cuối 11/16/2014 18:48:49
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nếp Sống Mới Đông 2014

Hiệp Châu
C:10/13/2014; 153 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 20:15:6
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sách Vở Cho Những Ai Cần

Ê-phê-sô 3:20
John Bevere
C:10/23/2014; 110 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 1:9:36
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Thánh Linh Kiểm Soát

Giăng 10:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3
Nicky Gumbel
C:10/2/2014; 183 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 20:13:57
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Gieo Đạo

Mác 4:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2014; 138 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 5:9:43
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc