VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 18 | Sáng Thế 19 | Sáng Thế 20 | Xuất Hành

Sáng Thế 19

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Chiều tối, hai thiên sứ đến thành Sô-đôm, Lót đang ngồi tại cổng thành. Thấy khách đến, Lót đứng dậy nghênh đón, ông cúi lạy mặt sát đất. 2 Lót mời: "Thưa hai ngài, kính mời hai ngài đến nhà tôi rửa chân nghỉ tạm đêm nay. Sáng mai, hai ngài có thể dậy sớm lên đường!" Hai vị khách đáp: "Không, tối nay chúng tôi sẽ ở ngoài đường!" 3 Lót hết sức nài nỉ nên hai vị khách đi với ông về nhà. Lót dọn bữa cho họ, ông nướng bánh không men và họ ăn. 4 Trước khi họ đi ngủ, những người đàn ông Sô-đôm từ trẻ đến già khắp trong thành phố đến vây quanh nhà. 5 Chúng gọi Lót ra hỏi: "Hai người khách vào nhà anh khi tối ở đâu? Đem họ ra cho chúng ta ngủ với họ!" 6 Lót ra khỏi nhà, đóng sập cửa sau lưng, 7 rồi van nài họ: "Anh em ơi, đừng làm điều ác đó! 8 Đây tôi có hai con gái còn trinh, để tôi dẫn chúng ra cho anh em muốn làm gì mặc ý. Nhưng xin đừng động đến hai ông khách của tôi, vì họ đến tá túc dưới mái nhà tôi!" 9 Nhưng họ đáp lại: "Tránh ra! Tên này đến kiều ngụ mà nay dám giở giọng quan toà! Ta phải xử tội mày nặng hơn hai người kia." Chúng xông lên, ép mạnh Lót, tiến gần cửa để đập cửa ra. 10 Nhưng hai khách đưa tay kéo Lót vào nhà, đóng sập cửa lại, 11 rồi làm cho đám đàn ông đang vây quanh cửa, từ trẻ đến già đều bị mù mắt, kiếm cửa vào không được. 12 Hai khách hỏi Lót: "Gia đình ngươi còn có ai khác nữa không? Con rể, con trai, con gái và người nào khác trong thành thuộc về ngươi, hãy đem hết họ ra khỏi đây. 13 Chúng ta sắp tiêu diệt thành vì tiếng kêu oán đã thấu đến CHÚA nên Ngài sai chúng ta xuống hủy diệt nó." 14 Lót chạy ra nói với các rể hứa: "Hãy đứng dậy, rời bỏ chỗ này ngay vì CHÚA sắp tiêu diệt thành này!" Nhưng hai cậu rể tưởng ông nói đùa. 15 Trời gần sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót: "Hãy dậy đem vợ và hai con gái ra khỏi đây, kẻo bị tiêu diệt chung với thành này!" 16 Thấy Lót chần chờ, hai thiên sứ nắm tay Lót, vợ và hai con gái kéo ngay ra khỏi thành, vì Chúa thương xót họ. 17 Khi đem ra cách khỏi thành, một vị thiên sứ bảo họ: "Hãy chạy trốn để cứu mạng, đừng ngoảnh lại sau lưng! Đừng dừng lại ở bất cứ chỗ nào dưới đồng bằng, hãy trốn ngay lên núi, kẻo bị tiêu diệt." 18 Nhưng Lót nói với họ: 19 "Thưa các chúa, kẻ tôi tớ này đã được ơn dưới mắt các chúa, và các ngài đã tỏ sự nhân từ tha mạng cho con, nhưng con sợ chạy trốn lên núi không kịp, tai nạn ập đến và con chết mất. 20 Kìa, đàng kia có một thành nhỏ, không xa mấy. Xin cho con đến ẩn náu trong thành đó, ấy là một thành nhỏ. Như thế, con mới được bảo toàn mạng sống!" 21 Thiên sứ đáp: "Được, ta chấp thuận lời yêu cầu của con, không tiêu diệt thành nhỏ đó. 22 Chạy trốn vào đó nhanh lên, vì ta không hành động được cho đến khi con vào thành đó." Do đó thành này được người ta gọi là Xoa, nghĩa là "Thành nhỏ". 23 Mặt trời vừa mọc, Lót chạy đến nơi, vào thành Xoa. 24 CHÚA lập tức cho mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt Sô-đôm, Gô-mô rơ. 25 Vậy Ngài tiêu hủy các thành và toàn thể đồng bằng luôn cả mọi người sống trong các thành và cây cỏ trên đất. 26 Nhưng vợ Lót ngoảnh nhìn lại phía sau và bị biến thành tượng muối. 27 Sáng hôm sau, Áp-ra-ham thức dậy đi ra chỗ ông đứng với CHÚA hôm qua. 28 Ông nhìn xuống hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ và toàn vùng đồng bằng, ông thấy khói bốc lên như khói của lò lửa lớn. 29 Khi Đức Chúa Trời tiêu diệt các thành trong vùng đồng bằng, Đức Chúa Trời nhớ đến Áp-ra-ham và cứu Lót thoát khỏi họa thiêu hủy cùng với các thành mà Lót đã ở. 30 Sợ ở Xoa, Lót dẫn hai con gái lên ở trên núi, trú trong một hang đá. 31 Bấy giờ cô chị bảo cô em: "Cha đã già, trong cả vùng không còn đàn ông để ăn ở với chúng ta như phong tục khắp nơi trên đất. 32 Chúng ta hãy phục rượu cho cha say rồi đến nằm với cha, để qua cha chúng ta bảo tồn dòng giống gia đình mình." 33 Đêm đó, hai cô phục rượu cho cha say, rồi cô chị vào ngủ với cha, người cha chẳng biết lúc nào nàng nằm lúc nào nàng dậy. 34 Hôm sau, cô chị lại bảo cô em: "Này, đêm qua chị đã ngủ với cha. Tối nay, chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha uống say, rồi em vào nằm với cha để bảo tồn dòng giống gia đình." 35 Đêm ấy, hai cô phục rượu cho cha say, rồi cô em vào ngủ với cha, nhưng cha chẳng biết lúc nào nàng vào nằm với mình và lúc nào nàng dậy. 36 Vậy hai con gái của Lót thụ thai do cha mình. 37 Cô chị sinh một trai, đặt tên là Mô-áp, tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. 38 Cô em cũng sinh con trai, đặt tên Bên-am-mi tổ phụ của dân Ammôn ngày nay.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn