VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 19 | Sáng Thế 20 | Sáng Thế 21 | Xuất Hành

Sáng Thế 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Từ đó, Áp-ra-ham tiến xuống phía nam, đến vùng Nê-ghép và cư ngụ giữa Ka-đe và Su-rơ. 2 Ông ở tại Ghê-ra một thời gian, ông nói với người ta về Sa-ra vợ ông: "Nàng là em gái tôi." nên A-bi-mê-léc vua xứ Ghê-ra cho người đến đón Sa-ra. 3 Nhưng đêm ấy, Đức Chúa Trời đến báo mộng cho A-bi-mê-léc: "Ngươi phải chết vì người đàn bà ngươi lấy đã có chồng!" 4 Vì A-bi-mê-léc chưa đến gần nàng nên ông nói: "Không lẽ Chúa tiêu diệt một nước vô tội? 5 Áp-ra-ham đã nói ‘Nàng là em gái tôi.’ Nàng cũng xác nhận: ‘Áp-ra-ham là anh tôi.’ Con làm điều này với lòng ngay thẳng và với bàn tay thanh sạch." 6 Trong giấc mộng, Đức Chúa Trời đáp: "Phải, Ta biết ngươi làm với lòng ngay thẳng nên Ta ngăn ngươi phạm tội với Ta và không cho ngươi động đến nàng. 7 Bây giờ hãy trả vợ người lại, người là một tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Nếu ngươi không trả nàng lại thì chắc chắn ngươi và mọi kẻ thuộc về ngươi sẽ chết!" 8 A-bi-mê-léc dậy sớm, triệu tập tất cả quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc, ai nấy đều khiếp sợ. 9 A-bi-mê-léc mời Áp-ra-ham đến, và nói: "Ngươi làm gì cho chúng ta vậy? Ta đã làm gì xấu đối với ngươi đến nỗi ngươi làm cho ta và nước ta mắc tội lớn như vậy?" 10 A-bi-mê-léc nói với Áp-ra-ham: "Ngươi đã làm cho ta điều mà ngươi không nên làm. Lý do nào khiến ngươi làm như thế?" 11 Áp-ra-ham đáp: "Tôi tưởng nơi này chắc không có người kính sợ Chúa, e vì cớ vợ tôi mà có người sẽ giết tôi đi. 12 Thật ra, nàng cũng là em tôi, một cha khác mẹ, nhưng tôi cưới nàng làm vợ. 13 Khi Chúa làm tôi đi lưu lạc xa nhà cha tôi, tôi bảo nàng: ‘Đây là cách nàng có thể bày tỏ tình yêu đối với ta là đi đến đâu nàng cũng hãy nói ta là anh của nàng.’" 14 A-bi-mê-léc đem tặng cho Áp-raham nhiều chiên bò, tôi trai tớ gái và giao trả Sa-ra lại cho ông. 15 Vua bảo: "Đất ta ở trước mặt ngươi, nơi nào ngươi thích thì cứ định cư ở đó." 16 Rồi vua quay lại Sa-ra: "Đây, ta trả cho anh ngươi một ngàn nén bạc để bồi thường danh dự ngươi trước mặt mọi người ở với ngươi, danh dự ngươi được hoàn toàn phục hồi trước mặt mọi người." 17 Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ vua, và các đầy tớ gái để họ có thể sinh sản được, 18 vì CHÚA đã đóng dạ con của toàn nhà A-bi-mê-léc khi vua bắt Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn